Usługa - Service Class

Skupimy się dzisiaj na klasach typu service, które najczęściej stosowane są do obsługi logiki biznesowej w różnych wzorcach architektonicznych. Co należy do kompetencji serwisu? Jak poprawnie wydzielić zadania takiej klasy? Sprawdź ten wpis.


Logika biznesowa

W większości wzorców architektonicznych w ten czy inny sposób stosujemy podejście warstwowe. Dzielimy cykl życia zapytania na kilka kroków - warstw przez które musi ono przejść. Wspominałem już o warstwie UI czyli początkowym miejscu, w którym rozbija się zapytanie do naszego systemu. Warstwa UI po zwalidowaniu danych i ich przeparsowaniu deleguje zazwyczaj kolejne zadania do niższych warstw. Ilość tych poziomów jest różna, w zależności od zastosowanego wzorca architektonicznego, ale w większości przypadków mamy miejsce w którym realizowana jest logika biznesowa. Takim miejscem mogą być klasy typu usługa: service.

Problem z Service Classes

Na początek, czym jest klasa serwisowa? Odpowiedź jest bardzo prosta: to zależy. Dla jednych jest to pośrednik do warstwy dostępu do danych, dla innych odzwierciedlenie pewnej grupy problemów za pomocą metod. Ci pierwsi bardzo często dedykują rozwiązania serwisów per encja, per repozytorium. Jest dla nich czymś oczywistym, iż dostęp do warstwy danych musi zostać otoczony klasą serwisową. Takie rozwiązanie może wyglądać następująco:

export class ReservationsService {
 constructor(
  private readonly reservationRepository: ReservationRepository,
 ) {}

 delete = (reservation: ReservationEntity): Promise<ReservationEntity> =>
  this.reservationRepository.remove(reservation);

 getOneById = (id: string): Promise<ReservationEntity> =>
  this.reservationRepository.findOne(id);

 getAll = (): Promise<ReservationEntity[]> =>
  this.reservationRepository.get();

 create(createReservationDTO: CreateReservationDTO): Promise<ReservationEntity> {
  const reservation = ReservationEntity.create(createReservationDTO);

  return this.reservationRepository.save(reservation);
 }

 update(reservation: ReservationEntity, updateReservationDTO: UpdateReservationDTO): Promise<ReservationEntity> {
  const updated = { ...reservation, ...updateReservationDTO };

  return this.reservationRepository.save(updated);
 }
}
Pomijając brak spełnienia reguły CQS, mamy tutaj pośrednika, który w ciałach metod realizuje jeszcze jakieś dodatkowe, proste działania, oprócz używania repozytorium. Problem z takimi serwisami pojawia się, gdy logika, którą trzeba zaimplementować jest troszkę bardziej skomplikowana. Powiedzmy, że przed utworzeniem rekordu rezerwacji, chcemy sprawdzić czy wybrane miejsce jest wciąż dostępne, a w przypadku udanego procesu poinformować klienta o tym fakcie.

export class ReservationsService {
 constructor(
  private readonly reservationRepository: ReservationRepository,
  private readonly resourceReservationsService: ResourceReservationsService,
  private readonly notificationsService: NotificationsService,
  private readonly messagesService: MessagesService,
 ) {}

 async create(createReservationDTO: CreateReservationDTO): Promise<void> {
  const resourceReservations = await this.resourceReservationsService.getReservations(
   createReservationDTO.resourceId,
   { from: createReservationDTO.from, to: createReservationDTO.to },
  );

  if (resourceReservations.length > 0) {
   throw ReservationException.resourceNotAvailable();
  }

  const reservation = ReservationEntity.create(createReservationDTO);

  await this.reservationRepository.save(reservation);

  const notification = new ReservationMadeNotification(reservation);

  await this.notificationsService.notify(createReservationDTO.userId, notification);
 }
}
Widoczny tutaj problem jest bardzo powszechny - potrzeba dodać nowy fragment logiki do istniejącego kodu? Pyk, nowa zależność w konstruktorze i zwiększanie objętości oraz złożoności usługi. Takie serwisy łamią zasady SOLID - głównie, mam na myśli tutaj podatność na modyfikacje w przypadku chęci dodania czegoś do procesu, a także brak pojedynczej odpowiedzialności.

Ładna usługa

Przedstawiony powyżej kod możemy poprawić na bardzo wiele sposobów i nie ma złotego środka na to, jak to zrobić. Możemy użyć wzorca fasady (powiem o nim w przyszłości) i wywołać w niej operacje na usługach, a ją samą w kontrolerze. Możemy także przyjąć, że klasa serwisowa będzie odzwierciedlała konkretny problem biznesowy, a do jego rozwiązania użyje innych mechanizmów. 

Serwisy odpowiedzialne są za zadania, które zostały im zlecone. Fasada wywołuje usługi, a następnie - w przypadku udanej rezerwacji - wywołuje event, który zostanie obsłużony w tle, aby wysłać powiadomienie.

export class ResourceReservationsService {
 constructor(
  private readonly resourceReservationRepository: ResourceReservationRepository,
 ) {}

 async validateResourceAvailability(id: string, range: ResourceDatesRange): Promise<void> {
  const resourceReservations = await this.resourceReservationRepository.findByResourceIdAndDatesRange(
   id,
   range,
  );

  if (resourceReservations.length > 0) {
   throw ResourceException.resourceNotAvailable(id, range);
  }
 }
}

export class ReservationsService {
 constructor(
  private readonly reservationRepository: ReservationRepository,
 ) {}

 create(createReservationDTO: CreateReservationDTO): Promise<void> {
  const reservation = ReservationEntity.create(createReservationDTO);

  await this.reservationRepository.save(reservation);
 }
}

export class ReservationFacade {
 constructor(
  private readonly reservationsService: ReservationsService,
  private readonly resourceReservationsService: ResourceReservationsService,
  private readonly eventBus: EventBus
 ) {}

 async create(createReservationDTO: CreateReservationDTO): Promise<void> {
  await this.resourceReservationsService.validateResourceAvailability(createReservationDTO.resourceId, {
   from: createReservationDTO.from,
   to: createReservationDTO.to,
  });

  await this.reservationsService.create(createReservationDTO);

  await this.eventBus.publish(new ReservationMade(createReservationDTO.id)); 

} }
Jeżeli nie chcemy używać fasady, możemy pozostać przy service classes. Ta wersja zakłada utworzenie prywatnej metody walidującej, która wywoływana jest przed kreacją rezerwacji. 

export class ReservationsService {
 constructor(
  private readonly reservationRepository: ReservationRepository,
  private readonly resourceReservationRepository: ResourceReservationRepository,
  private readonly eventBus: EventBus,
 ) {}

 async create(createReservationDTO: CreateReservationDTO): Promise<void> {
  await this.validateResourceAvailability(createReservationDTO.resourceId, {
   from: createReservationDTO.from,
   to: createReservationDTO.to,
  });

  const reservation = ReservationEntity.create(createReservationDTO);

  await this.reservationRepository.save(reservation);

  await this.eventBus.publish(new ReservationMade(reservation));
 }

 private async validateResourceAvailability(id: string, range: ResourceDatesRange): Promise<void> {
  const resourceReservations = await this.resourceReservationRepository.findByResourceIdAndDatesRange(
   id,
   range,
  );

  if (resourceReservations.length > 0) {
   throw ResourceException.resourceNotAvailable(id, range);
  }
 }
}

Clue serwisów

Tworzenie małych usług zorientowanych na jeden, konkretny problem biznesowy, ułatwia proces testowania, a także utrzymanie takiego kodu w przyszłości. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, używanie jednego serwisu w drugim. Powinniśmy się wystrzegać takiego kodu, jednak zależy to oczywiście od ortodoksyjności programisty. Argumenty za tym, aby nie łączyć ze sobą serwisów są proste: niższa złożoność i łatwe testy, a także transparentność procesów biznesowych.  Starajmy się postrzegać klasy serwisowe, jako odizolowane jednostki obliczeniowe do których wstrzykujemy jak najmniej zależności, a za ich pomocą realizujemy logicznie spójną część operacji biznesowej. 

Podsumowując

 • Usługa to klasa realizująca założenia logiki biznesowej.
 • Klasy serwisowe stosowane są w wielu wzorcach architektonicznych.
 • Powinniśmy tworzyć małe, atomowe serwisy, które skupione będą na jednym problemie, bądź grupie połączonych ze sobą problemów biznesowych.Polecane wpisy:

DRY: Don't Repeat Yourself

Zasada DRY, to po przełożeniu na język polski: nie powtarzaj się. Brzmi bardzo banalnie, jednak dosyć często okazuje się, że mamy problem z jej stosowaniem w kodzie. Dziś dowiesz się, jak nie łamać tej reguły, a co za tym idzie nie powtarzać się.

Sprawdź ten wpis

YAGNI: You aren't gonna need it

YAGNI to kwintesencja zasad clean code. Dotyczy ona bezużyteczności kodu, a dokładniej, konieczności usuwania tych fragmentów, które nie są potrzebne. W myśl "You aren't gonna need it" nie powinniśmy tworzyć niczego więcej, niż to, co jest potrzebne.

Sprawdź ten wpis

KISS: keep it simple, stupid!

Zasada KISS: "Keep it simple, stupid", może zostać dosłownie przetłumaczona na: "rób to prosto, głupku". Mówi ona o tym, abyśmy tworzyli kod w jak najprostszy i najbardziej czytelny sposób. Już dziś sprawdź, czego się wystrzegać, aby spełniać KISS.

Sprawdź ten wpis

Wzorce projektowe

Wzorce projektowe zostały stworzone po to, aby nie wymyślać przysłowiowego koła na nowo. Znajomość wzorców projektowych i umiejętność ich stosowania pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów. Wpis ten radzi, jakie wzorce zastosować u siebie.

Sprawdź ten wpis

Wzorzec singleton

Kolejny kreacyjny wzorzec projektowy omawiany na łamach tego bloga: singleton. Wzorzec dookoła którego narosło wiele mitów i legend. Dziś o tym dlaczego singleton jest antywzorcem, jakie problemy powoduje oraz kiedy warto po niego sięgnąć.

Sprawdź ten wpis

Autor wpisu:

Gabriel Ślawski

Fanatyk czystego i prostego kodu. Zwolennik podejść DDD oraz Modular Monolith. Na codzień pracuje jako programista i architekt. Po godzinach spełnia się w projektach open source, udziela się na blogach oraz czyta książki o kosmosie i astrofizyce.